Exim'in port 25 üzerinden başka portu dinlemesi Print

  • 4227

Bazı ISP'ler giden port 25'i engelliyorlar ve bu da kullanıcıların sunucuları aracılığıyla smtp kullanmalarını engelliyor. Geçici çözüm ise ISP'nin engelini aşmak için eximin 25 den başka bir port dinlemesini sağlamaktır.

 

Örneğin, eximin hem port 25 hem de port 587 yi dinlemesini sağlamak için /etc/exim.conf dosyasının en başına aşağıdaki kodu ekleyin:

daemon_smtp_ports = 25 : 587

Kaydettikten sonra eximi yeniden başlatın:

Redhat:

/sbin/service exim restart

FreeBSD:

/usr/local/etc/rc.d/exim restart

 

Daha fazla bilgi için: http://www.exim.org/exim-html-4.40/doc/html/spec_13.html#SECT13.5

Original hata kodu: Get exim to listen on another port on top of port 25


Was this answer helpful?

« Back