.k12.tr için gerekli evraklar Yazdır

  • 4527

K12.TR , T.C. MEB’ ce onaylanmış okul öncesi egitim veren kurunlar, ilköğretim, lise ve dengi okullar için kullanılan alan adıdır.

Bu alan adı yalnızca T.C. okul öncesi eğitim veren kreş, anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kuruluşları tarafından kullanılacak biçimde sınırlandırılmıştır.


Kimler k12.tr uzantılı domain kaydedebilir?

İlk, orta ve liseler 


a)
Devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca imzalanmış ve kaşelenmiş Alan Adı Tahsis Formu, 

b) Özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı, Alan Adı Tahsis Formu, yetkilinin imzası ve kurum kaşesi ilE iletilmelidir 

c) Alan adı talebinde bulunan okul öncesi eğitim veren bir kreş ise, Milli Eğitim Bakanlığı’ından veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan alınmış Açılış İzin Belgeleri’ni ve Alan Adı Tahsis Formu, yetkilinin imzası ve kurum kaşesi ile iletilmelidir

K12.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

Devlet Okulları;

  • İdari sorunlu degişiklik formu (kaşeli imzalı)

Özel Okullar;

  • İdari sorunlu degişiklik formu (kaşeli imzalı)
  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve İdari sorunlu degişiklik formu (kaşeli imzalı),

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

<< Geri