DirectAdmin Lisansınızı manuel güncelleme Print

  • 525

Eğer DirectAdmin lisansınızı manuel olarak güncellemeniz gerekirse aşağıdaki komutları çalıştırarak yapabilirsiniz:

cd /usr/local/directadmin/scripts

./getLicense.sh 123 1234

service directadmin restart

 

Burada 123 ve 1234 sırasıyla Client ID ve License ID'nizdir. Eğer update.tar.gz dosyanızı çıkartırken hata oluşuyorsa hata aramak için şunu çalıştırın:

head -n 1 /usr/local/directadmin/conf/license.key

 

Eğer dosyanın içinde bir readable hatası varsa kullandığınız IP'nin sisteminizdeki lisansın IP'si ile eşleştiğinden emin olun.

Eğer makinanızda birde fazla IP varsa ve wget yanlış olanı bindliyorsa bindlenecek IPyi son değişken olarak ekleyerek bindlenecek IPyi belirtebilirsiniz:

cd /usr/local/directadmin/scripts

./getLicense.sh 123 1234 1.2.3.4

service directadmin restart

 

Original: Updating your DirectAdmin License manually.

 


Was this answer helpful?

« Back